Get Adobe Flash player

Współczesne metody leczenia i diagnozowania tkanek miękkich

 wg. Dr Jarosława Ciechomskiego

Bazuje na:
1. Techniki Energizacji Mięśni,
2. Mięśniowo - powięziowym rozluźnianiu (Myofascial Release),

3. Technikach Aktywnego Rozluźniania (Active Release Technique)
,
4. Dysbalans mięśniowo-powięziowego,
5. Terapii punktów spustowych bólu,
6. Rozszerzonej terapii punktów spustowych.

 

PNF

Polega ona na wykorzystywaniu zdrowych i silnych rejonów ciała w celu stymulacji i wzmocnienia części osłabionych, oraz na odtworzeniu prawidłowych wzorców ruchowych.

Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją pacjenta, czyli jego zapotrzebowaniami. Siła mięśni, zakres ruchu - to, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała i umożliwiajaca optymalne odtworzenie funkcji motorycznych pacjenta przy wykorzystaniu receptorów jego ciała.

PNF patrzy na pacjenta i jego problem pod względem funkcjonalnym. A jej koncepcja jest związana z:
- pozytywnym nastawieniem do pacjenta,
- globalną obserwacja pacjenta,
- intensywnym planem ćwiczeń,
- częsta zmiana pozycji,
- uzyskaniem odpowiedzi na każdy bodziec.

Wykorzystywana przede wszystkim w :
- neurologii,
- ortopedii.

 

Neuromobilizacje

 Są to techniki manualne:

- odtwarzające plastyczność układu nerwowego czyli zdolność do przesuwania się względem struktur otaczajęcych tkankę nerwową,
- odtwarzające możliwość rozciągania i napinania samej tkanki nerwowej.

 

Funkcjonalna rehabilitacja chorych po ogniskowych uszkodzeniach mózgu NDT Bobath dla dorosłych

Wg Dr. Krawczyka

 Metoda ta polega na pomocy pacjentom po uszkodzeniach mózgu w zakresie technik i strategii odbudowy najważniejszych funkcji motorycznych (chód, ruchy kończyny górnej, funkcje dnia codziennego).

Stosowana u chorych po udarach mózgowych, urazach czaszkowo - mózgowych oraz w przebiegu innych chorób OUN.Udar to trzecia po chorobach krążenia i nowotworów jest przyczyną niepełnosprawności w Polsce.

NDT Bobath dla dorosłych

Metoda polegająca na rozwiązywaniuproblemów pacjentów z nieprawidłowymi funkcjami:
ruchową i posturalną kontrolą w związku z uszkodzeniem centralnego systemu nerwowego.


 

Terapeuta tej metody w bezpośredni sposób wpływa na pacjenta w celu osiągnięcia
optymalnej jego funkcji we własnym środowisku – terapia jest wynikiem współpracy
pomiędzy pacjentem, a terapeutą. W celu poprawienia funkcji służy facylitacja.

 

NTD bobath dla doroslych stosowane jest w:
- w badaniu i terapii pacjentów z niedowładem połowiczym po udarze mózgu,
- w usprawnianiu pacjentów z chorobą Parkinsona,
- w fizjoterapii pacjentów ze stwardnieniem rozsianym,
- w stanach po urazach ośrodkowego układu nerwowego.

McKenzie

Metoda mechanicznego diagnozowania i terapii kręgosłupa stworzona przez fizjoterapeutę z Nowej Zelandii Robina McKenziego. Obecnie stosowana również w terapii kończyn.

Wyjście do terapii stanowi usystematyzowana procedura diagnozowania pacjenta, oparta na szczegółowym wywiadzie i badaniu przedmiotowym pacjenta. Metoda kładzie duży nacisk na edukację (jak prawidłowo funkcjonować, żeby nie narażać kręgosłupa na uszkodzenia). Sama terapia składa się głównie z pracy własnej pacjenta, jak i technik wykonywanych przez terapeutę (ćwiczenia wykonywane pod okiem terapeuty, następnie samemu w domu).

Celem terapii McKenziego jest:
- ograniczanie bólu, aż do jego likwidacji,
- szybkie przywrócenie funkcji kręgosłupa,
- profilaktyka nawrotów, w tym edukacja pacjenta.

Stosowana głównie w:
- bólach kręgosłupa,
- dyskopatiach,
- rwie kulszowej i barkowej.