Get Adobe Flash player

Oferuję pomoc terapeutyczną w zakresie rehabilitacji funkcjonalnej oraz leczenia bólu.

Proponuję delikatną i nieinwazyjną formę terapii neuro-funkcjonalnej oraz techniki powięziowe w schorzeniach ortopedycznych, pourazowych, przed i pooperacyjnych. A także skuteczną walkę z przewlekłym bólem.

Pracując z pacjentami wykorzystuję metody neuro-rehabilitacji wg dr Krawczyka oraz techniki neuro-mobilizacji, a  także  metodę Bobath dla dorosłych, Terapie Tkanek Miękkich i wiele innych.

W diagnostyce preferuję całościową ocenę pacjenta, poszukując pierwotnych źródeł problemów bólowych.